Virksomheden Minut for Minut

Fingeren på pulsen med et forretnings-dashboard

Alex Scheel MeyerAlex Scheel Meyer
star

Da Bill Gates i 1999 skrev bogen "Business at the Speed of Thought" var han langt forud for sin tid. Han forudså i det følgende årti en udvikling i retning af at virksomheders beslutnings-hastighed blev det primære - at man som beslutningstager i en virksomhed ikke længere venter på rapporter, men bare løbende tager beslutninger på baggrund af de nyeste informationer.

Her 20 år senere vil jeg mene at vi kun har set begyndelsen på den udvikling.

I introduktionen skriver Bill Gates :

When the increase in velocity of business is great enough, the very nature of business changes. A manufacturer or retailer that responds to changes in sales in hours instead of weeks is no longer at heart a product company, but a service company that has a product offering

Der er nok stadigt virksomheder der ser sig selv som produkt-virksomheder mere end service-virksomheder, men i dag er der faktisk kommet endnu en støtte for at alle virksomheder bør se sig som service-virksomheder : de sociale medier. Med både de sociale medier og hastigheden for beslutningsprocessen i kraftig vækst, vil spørgsmålet nok være om traditionelle rene produktionsvirksomheder overhovedet kan konkurrere.

Accepterer man ideen om at moderne virksomheder er service-baserede uanset om der sælges produkter eller ej - så står man også med en data-udfordring. Det er ikke længere nok at holde styr på nøgletal for virksomhedens egne processer, da der via de sociale medier også er enorme mængder af kommunikation og processer der sker udenfor virksomhedens mure, men som stadigt kan være af afgørende betydning.

At de fleste virksomheder i forvejen står med flere data end de rigtig kan nå at analysere gør bare udfordringen større.

Denne data-udfordring tror jeg er den primære årsag til at de fleste virksomheder stadigt er drevet på bagkant af ugentlige eller månedlige analyser og rapporter. Mængden af tilgængelige data er simpelthen steget lige så hurtigt som teknologi-udviklingen har gjort data-analysen hurtigere.

Så den eksponentielle udvikling i computer-kraft er blevet fulgt af eksponentiel udvikling i mængden af interessante data. Men eksponentielle udviklinger stopper alle på et tidspunkt, og det virker til at det mest sandsynlige der sker er at virksomheder vil begynde at sætte større pris på hurtigere behandling af data end at få analyseret eksponentielt flere data. Hvis det bliver udfaldet, så vil vi inden for kort tid kunne nå visionen om "Business at the speed of thought".

Hvordan ser denne vision så ud? Sandsynligvis kender vi den allerede i brudstykker. Vi kan med Google Analytics se grafer og rapporter over hvor mange besøgende der er på hjemmesiden. Med et værktøj som New Relic kan vi analysere på servernes svar-tider og om der sker fejl i vores software. Industrielt bruges SCADA baserede systemer til at holde styr på kritiske data om maskiner og sensorer. Bluetooth Low Energy standarden gør det muligt for små elektroniske apparater at kommunikere status med årevis af batterikapacitet.

Tager man alle disse teknologier og kombinerer dem til eet stort virtuelt kontrolpanel, så har man nok en ide om hvad man kan forvente for version 1.0 af visionen. Der er i dag virksomheder som har gjort netop det. Herunder kan ses kommando-centeret for virksomheden Paypal :

Kontrolpanel til overvågning af forretning

Hvad der dog hurtigt bliver åbenlyst er at det kræver et helt hold af teknikere for at holde styr på alle de data. Der er behov at gøre det mindre teknisk og mere operationelt hvis det er noget som skal gøre sit indtog på direktørens kontor.

Paradoksalt tror jeg at det bliver ved at udnytte mere teknologi, i form a machine learning - at version 2.0 bliver gjort overskuelig og operationel.

Med machine learning teknikker kan man detektere når nogle af virksomhedens processer ikke fungerer som de plejer - og det kan man udnytte til helt at gemme de fleste data væk og nøjes med at vise en advarsel hvis der er uregelmæssigheder. Tænk på det ligesom med moderne biler som er proppet med teknologi, men det er kun hvis motorlampen begynder at lyse at man har behov for en tekniker.

Der findes også teknikker som gør det muligt for computeren at forstå hvad du mener, selv hvis du bare skriver det i daglig tale. Så du kan bare skrive til systemet : "Giv mig antal salg fordelt på lande og måned" for at få en præsentation af virksomhedens salg måned for måned og fordelt på lande. Det lyder måske meget futuristisk men et eksempel på et system som allerede gør dette er IBM’s Watson Analytics, du kan se det ca. 10 min. Inde i videoen her.

Det bliver spændende at følge udviklingen på det her område. Det er ikke givet på forhånd at måden IBM griber det an på vil give dem førerpositionen i markedet. Der kan i morgen komme en lille iværksætter-virksomhed med et bedre dashboard-produkt end IBM, for udviklingen går så hurtigt at selvom IBM ser ud til at være foran, så er det meget svært at holde sådan en fører-position i længere tid.

Jeg husker en konference jeg var til hvor et foredrag omkring at skabe kreative ideer lige var slut. En journalist fra mashable.com rejste sig op og sagde ud i hele salen : "There are no ideas, only execution!". Og selvom det nok er at sætte det på spidsen, findes der nok ikke mange succesfulde virksomheder i historien som ikke har haft primært fokus på eksekvering af gamle ideer frem for at få nye gode ideer.

En virksomhed som bliver drevet minut for minut er indbegrebet af den filosofi, og man må nok også forvente at det er fremtidens virksomhed.